Samorząd szkolny


Rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: Hanna Rapacka

Hanna Rapacka

Zastępcy: Maria Hupka, Zuzanna Dadok

Maria Hupka   Zuzanna Dadok

Rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący: Hanna Wojtala (1a)

Hanna Wojtala

Zastępcy: Weronika Hojdas (2b), Paulina Karwas (2a)

Weronika Hojdas   Paulina Karwas

Rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący: Nicola Orędarz (1a)

Nicola Orędarz

Zastępcy: Tymoteusz Mika (2b), Kacper Miler (1b)

Tymoteusz Mika   Kacper Miler

Rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący: Stanisław Wojtecki (1a)

Zastępca: Sandra Krzak (2b)

Członek: Olga Kozik (2a)


Rok szkolny 2015/2016

Przewodniczący: Mateusz Walter (1b)

Mateusz Walter

Zastępca: Klaudia Myszor (2a)

Członek: Joanna Kamińska (2b)

Klaudia Myszor   Joanna Kamińska

Rok szkolny 2014/2015

Przewodniczący: Szymon Gamża (2a)

Zastępca: Mariusz Kuś (2b)

Członkowie: Anna Kokot, Wiktoria Sajewicz (1a)


Rok szkolny 2013/2014

Przewodniczący:

Marcin Chrobak (2b)

Marcin Chrobak

Zastępcy:

Kamila Faruga, Anna Maroszek (2b)
Jarosław Bryja (2a)

Kamila Faruga   Anna Maroszek   Jarosław Bryja
© LO Gilowice