Kalendarium
roku szkolnego 2019/2020

Wrzesień
02.09 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
... Kiermasz używanych podręczników
10.09 Konferencja RP
Zebrania z rodzicami uczniów klas I
11-16.09 Spotkanie projektowe w Czechach
19.09 Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III

Październik
06-11.10 Spotkanie w ramach projektu Erasmus+ "Hand to hand with CLIL" w Słowenii
22.10 Konferencja RP - analiza wyników egzaminu maturalnego
... Szkolny Dzień Języków Obcych
25.10 Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Listopad
08.11 Obchody Święta Niepodległości
12.11 Konferencja RP
14.11 Śródsemestralne spotkanie z rodzicami
... Próbna matura - kl. III
30-31.11 Wieczór Andrzejkowy

Grudzień
01.12 Światowy Dzień Walki z AIDS
02-07.12 Spotkanie projektowe w Polsce
20.12 Szkolne i klasowe spotkania wigilijne
21.12 - 01.01 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń
03.01 Koncert Świąteczny, spotkanie absolwentów
13.01 - 26.01 Ferie zimowe
30.01 Konferencja klasyfikacyjna
Semestralne spotkanie z rodzicami

Luty
... Matura próbna dla klas III
06.02 Bal studniówkowy
... Spotkanie w ramach projektu Erasmus+ "Hand to Hand with CLIL" na Sycylii

Marzec
17.03 Konferencja śródsemestralna klas III
Zebranie z rodzicami uczniów klas III
20.03 Gilusomania
31.03 Konferencja śródsemestralna klas I-II
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-II

Kwiecień
... Dzień otwarty dla gimnazjalistów
09.04 - 14.04 Wiosenna przerwa świąteczna
... Dzień Zdrowia, profilaktyka raka piersi, akcja krwiodawstwa
21.04 Konferencja klasyfikacyjna klas III
22-23.04 Pielgrzymka uczniów klas III
24.04 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III
Ostatni Dzwonek - pożegnanie maturzystów
Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Liceum
... Spotkanie w ramach projektu Erasmus+ "Hand to Hand with CLIL" w Rumunii

Maj
04.05 - 22.05 Egzaminy maturalne

Czerwiec
08.06 - 10.06 Wycieczki klasowe
23.06 Konferencja klasyfikacyjna klas I-II
24.06 Dzień Sportu
26.06 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas I-II
30.06 Posiedzenie RP poświęcone podsumowaniu roku szkolnego

Sierpień
24.08 - 25.08 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
24.08 - 28.08 Egzaminy poprawkowe
31.08 Zakończenie roku szkolnego
© LO Gilowice