Kalendarium
roku szkolnego 2017/2018

04.09 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
12.09 Konferencja RP
Zebrania z rodzicami uczniów klas I
19.09 Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III
24.10 Konferencja RP - analiza wyników egzaminu maturalnego
27.10 Wybory do Samorządu Uczniowskiego
...10 Szkolny Dzień Języków Obcych
10.11 Obchody Święta Niepodległości
14.11 Konferencja RP
Śródsemestralne spotkanie z rodzicami
..... Próbna matura z wydawnictwem Operon
01.12 Światowy Dzień Walki z AIDS
22.12 Szkolne i klasowe spotkania wigilijne
23.12 - 01.01 Zimowa przerwa świąteczna
05.01 Koncert Noworoczny, spotkanie absolwentów
16.01 Konferencja klasyfikacyjna
Semestralne spotkanie z rodzicami
..... Bal studniówkowy
...01 Matura próbna dla klas III
 
29.01 - 11.02 Ferie zimowe
 
20.03 Konferencja śródsemestralna klas III
Zebranie z rodzicami uczniów klas III
21.03 Gilusomania
29.03 - 03.04 Wiosenna przerwa świąteczna
24.04 Konferencja klasyfikacyjna klas III, śródsemestralna klas I-II
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-II
25.04 Dzień otwarty dla gimnazjalistów
...04 Dzień Zdrowia, profilaktyka raka piersi, akcja krwiodawstwa
26.04 Pielgrzymka uczniów klas III
27.04 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III
Ostatni Dzwonek - pożegnanie maturzystów
Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Liceum
04.05 - 25.05 Egzaminy maturalne
28.05 - 30.05 Wycieczki klasowe
19.06 Konferencja klasyfikacyjna klas I-II
20.06 Dzień Sportu
22.06 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas I-II
28.06 Posiedzenie RP poświęcone podsumowaniu roku szkolnego
 
23.06 - 31.08 Wakacje
27.08 - 31.08 Egzaminy poprawkowe
31.08 Zakończenie roku szkolnego
© LO Gilowice