Nauczyciele

Dyrektor: Barbara Foltyn

Imię i nazwisko Przedmiot
Tomasz Baranowski wiedza o społeczeństwie
Grzegorz Cudek wychowanie fizyczne
Beata Faruga lekcje biblioteczne/biblioteka
Barbara Foltyn matematyka
Piotr Kak informatyka
Magdalena Jankowska język francuski,
język włoski
Katarzyna Kaczmarczyk pedagog szkolny
Joanna Kocioła język angielski
Karina Kurzyca matematyka
Maria Lekki historia,
wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo
Anna Majtyka język polski,
wiedza o kulturze
Marta Mroczka edukacja dla bezpieczeństwa
Teresa Molenda geografia,
przedsiębiorczość,
przyroda
Andrzej Pietrzyk matematyka
Maria Bochnak chemia
Isotta Krause chemia
Krystyna Stańczyk fizyka
Aleksandra Stuczyńska język niemiecki
Magdalena Szuster biologia,
wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Tobiasz język polski
Joanna Świerczek-Baryga język polski
Urszula Urbańczyk religia
Anna Woźnikowska-Tyc język angielski
Daria Malinowska język angielski
© LO Gilowice