Projekty Erasmus+


logo_educating_innovative

Educating Innovative
and
Creative European Citizens

Spotkanie projektowe w Gilowicach
spotkanie w Gilowicach
logo_erasmusplus

Od 2 do 6 grudnia gościliśmy w naszej szkole uczniów z międzynarodowej wymiany - projektu Erasmus+. Udział w nim biorą następujące kraje: Włochy, Austria, Niemcy, Słowenia, Czechy i Polska. Celem projektu jest poznanie tradycji i zwyczajów państw członkowskich.

Spotkanie projektowe w Czechach
spotkanie w Czechach
logo_erasmusplus

Początkiem września kilkuosobowa grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach, wraz z opiekunami, wyruszyła do południowego sąsiada Polski w ramach inicjatywy Erasmus+ "Educating Innovative and Creative European Citizens". Nasi przedstawiciele spotkali się z delegacjami z krajów partnerskich w Taborze. Celem wyjazdu była integracja uczestników poprzez wspólne wykonywanie różnorodnych zadań.


Spotkanie projektowe w Konstancji
spotkanie w Konstancji
logo_erasmusplus

W dniach od 8 do 13 kwietnia 2019 r. grupa pięciu uczennic naszej szkoły wraz z opiekunami gościła w szkole Geschwister-Scholl-Schule w Konstancji w ramach projektu "Educating Innovative and Creative European Citizens".


Spotkanie projektowe w Palermo
spotkanie w Palermo
logo_erasmusplus

4 lutego pięć uczennic z klasy 2a oraz dwóch opiekunów wyleciało na projekt do Włoch, konkretniej na Sycylię do miejscowości Palermo.


Spotkanie projektowe w Austrii
spotkanie w Austrii
logo_erasmusplus

W poniedziałek 3.12.2018 r. młodzież wraz z opiekunami wyruszyła do Wels w celu rozpoczęcia projektu Erasmus+ "Educating Innovative and Creative European Citizens".






Hand to hand with CLIL

Spotkanie projektowe w Słowenii
spotkanie w Słowenii
logo_erasmusplus

logo_clil Październik w naszym liceum to kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt Erasmus+ "Hand to hand with CLIL". Tym razem grupy z sześciu partnerskich szkół spotkały się w Koper, w Słowenii. Pięknie położone nad Adriatykiem miasto okazało się dla uczestników projektu niezwykle gościnne.

Spotkanie projektowe w Bułgarii
spotkanie w Bułgarii
logo_erasmusplus

logo_clil Pierwszy tydzień czerwca był bardzo pracowity dla grupy uczniów i nauczycieli naszego liceum, ponieważ w tym czasie odbyło się kolejne spotkanie krajów partnerskich w ramach projektu Erasmus+ "Hand to hand with CLIL". Tym razem grupa projektowa spotkała się w Svishtov, w Bułgarii.

Spotkanie projektowe w Gilowicach
spotkanie w Polsce
logo_erasmusplus

To już trzecie spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus+ "Hand to Hand with CLIL".
logo_clil
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach gościło przez tydzień, w dniach 18-22 marca 2019 r., 15 nauczycieli z krajów partnerskich.

Biology and Maths in English
logo_clil
logo_erasmusplus

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach realizuje w ramach programu Erasmus+ projekt "Hand to hand with CLIL". Jest to w bardzo dużym skrócie metoda polegająca na wprowadzaniu języka obcego, w tym przypadku angielskiego do przedmiotów ogólnokształcących. W naszej szkole na wybranych lekcjach matematyki i biologii uczniowie zdobywają więc wiedzę odpowiednio matematyczną i biologiczną w języku angielskim. Obecnie realizowany projekt angażuje uczniów pokazując im, że można skutecznie uczyć się matematyki i przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego równocześnie.

Co zyskują nasi uczniowie dzięki temu? Na pewno bez kompleksów będą mogli rozpocząć studiowanie kierunków matematyczno- przyrodniczych, w tym medycznych na zagranicznych uczelniach. Także polskie uczelnie oferują liczne kierunki studiów w języku angielskim, a nauka anatomii człowieka na wielu Uniwersytetach Medycznych w kraju to już nie tylko łacina ale również obowiązkowo język angielski. Nie jest to wcale dziwne zważywszy na to, że literatura naukowa, z której korzystają nie tylko studenci jest dostępna głównie w języku angielskim. W załączeniu zapis video wybranych fragmentów lekcji matematyki i biologii w języku angielskim.

Spotkanie projektowe na Węgrzech
spotkanie na Węgrzech
logo_erasmusplus

W dniach 3-7.12.2018 r. odbył się wyjazd na Węgry w ramach projektu "Hand to hand with CLIL".
logo_clil
"... Pomimo długiej podróży pociągiem, dotarłyśmy na miejsce zwarte i gotowe do pracy, ale jednocześnie czułyśmy niepokój przed czekającymi nas wyzwaniami ..."

Spotkanie projektowe w Bułgarii
spotkanie w Bułgarii
logo_erasmusplus

Projekt Erasmus+ "Hand to hand with CLIL" rozpoczął się w gilowickim liceum 1 października 2018. Pierwsze spotkanie partnerów ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie, tj. Włoch, Słowenii, Rumunii, Węgier, Bułgarii i Polski, odbyło się w dniach 22-26 października 2018 w małym miasteczku Shvistov, na północy Bułgarii, tuż przy granicy z Rumunią.

Nowe projekty Erasmus+ w naszym liceum
logo_erasmusplus

Kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy unijnych na koncie gilowickiego liceum! Przez kolejne dwa lata szkoła będzie realizowała dwa projekty Erasmus+ o łącznym budżecie sięgającym 65 tysięcy euro.


PROJEKTY ZAKOŃCZONE


Improving Standards In Teaching School Sports
to foster Phisical, Cognitive and Social Development In Pupils

Spotkanie ewaluacyjne projektu
spotkanie w Austrii
logo_erasmusplus

W dniach 17-19 września 2018 roku koordynatorzy ze szkół partnerskich z Finlandii, Łotwy, Czechów i Polski spotkali się z koordynatorem głównym projektu - panią Giselą Gutjahr w miejscowości Wels w Austrii celem ewaluacji projektu.

Spotkanie projektowe w Austrii
logo_erasmusplus

Dnia 16.04. "Fantastyczna czwórka" uczniów z klas pierwszych wraz z dwoma opiekunami wyjechała na pięciodniowe spotkanie projektowe do Wels w Austrii.

Spotkanie projektowe na Łotwie
logo_erasmusplus

W dniach 12-16 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie projektowe. Tym razem było to szkolenie dla nauczycieli i miało miejsce w miejscowości Madona na Łotwie. Nauczyciele mieli możliwość obserwowania lekcji narciarstwa biegowego prowadzonych przez łotewskich nauczycieli w ośrodku sportów zimowych Smeceres Sils.

Spotkanie projektowe w Finlandii
logo_erasmusplus

W ramach realizowanego w gilowickim liceum projektu Erasmus+ w dniach 15-19 stycznia 2018 r. trzech uczniów wraz z opiekunem wzięło udział w krótkoterminowej wymianie młodzieży w szkole partnerskiej w Närpes w Finlandii. Głównym celem spotkania było doskonalenie umiejętności związanych z treningiem hokejowym, poznanie nowoczesnych metod pracy trenera z drużyną oraz zachęcenie jak najszerszej grupy uczniów do rozpoczęcia przygody z tym wymagającym i jednocześnie dającym dużo satysfakcji sportem zimowym.

Spotkanie projektowe w Polsce
logo_erasmusplus

Pierwszy tydzień października upłynął nam pod znakiem kolejnego ze spotkań projektu Erasmus+ Improving standards in Teaching School Sport to Foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils. Tym razem gospodarzem spotkania było nasze liceum, a tematem przewodnim - pływanie.

Spotkanie projektowe w Czechach
logo_erasmusplus

W dniach 12 - 14 czerwca 2017 roku odbyło się, ostatnie już w tym roku szkolnym, spotkanie koordynatorów projektu Erasmus+ Improving Standards In Teaching School Sport to Foster Physical, Cognitive and Social Development In pupils. Z ramienia naszej szkoły wzięła w nim udział p. Anna Woźnikowska-Tyc.

Konspekty lekcji unihokeja

Przykładowe konspekty lekcji dotyczące gry w unihokeja do wykorzystania na zajęciach wychowania fizycznego:

wersja polska -> | wersja angielska ->

Spotkanie projektowe w Czechach
logo_erasmusplus

Nasza przygoda zaczęła się 2 kwietnia w Katowicach, gdzie późnym wieczorem spotkaliśmy się z naszymi wspaniałymi nauczycielkami, w ramach projektu Erasmus+ Improving Standards In Teaching School Sports to foster Phisical, Cognitive and Social Development In Pupils.

Spotkanie projektowe w Finlandii
logo_erasmusplus

W dniach 20-24 marca 2017 nauczyciele z naszego Liceum (Grzegorz Cudek i Anna Woźnikowska-Tyc) wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus+ Improving Standards In Teaching School Sport to Foster Physical, Cognitive In Social Development In Pupils. Spotkanie to odbyło się w miejscowości Närpes w Finlandii i poświęcone zostało hokejowi na lodzie.

Spotkanie projektowe na Łotwie
logo_erasmusplus

W drugim tygodniu ferii, w dniach 22-27 stycznia 2017 roku uczennice klasy Ib - Natalia Ulczok, Wiktoria Sajdok, Katarzyna Gorczyca i Aleksandra Gorczyca, pod opieką pani Aleksandry Stuczyńskiej i Anny Woźnikowskiej-Tyc wzięły udział w krótkoterminowej wymianie młodzieży na Łotwie. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu Erasmus+ Improving Standards In Teaching School Sports to foster Phisical, Cognitive and Social Development In Pupils.

Spotkanie projektowe w Austrii
logo_erasmusplus

W dniach 21-25 listopada 2016 przedstawiciele naszego liceum - pani Anna Woźnikowska-Tyc (koordynator szkolny) i pan Grzegorz Cudek (nauczyciel wychowania fizycznego) wzięli udział w szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli w ramach działań projektowych programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Improving Standards In Teaching School Sport to Foster Physical, Cognitive and Social Development In Pupils”.

               

Spotkanie projektowe
logo_erasmusplus

W dniach 9 - 13 października 2016 w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Z. Religi w Gilowicach odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe partnerów projektu Erasmus+ Improving Standards in Teaching School Sport to Foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Goście przyjechali do nas ze szkół w Austrii, Finlandii, Łotwie i Czechach.






    W programie spotkania uwzględniono: Erasmus+, Polska

  • szczegółowe planowanie działań projektowych na kolejne miesiące współpracy,

  • oficjalne otwarcie projektu i omówienie jego głównych założeń podczas konferencji 11 października 2016,

  • poznanie naszej szkoły, jej zaplecza sportowego i obiektów sportowych na terenie Gminy Miedźna (wraz z możliwością skorzystania z nich, uczestniczenia w prowadzonych tam zajęciach i obserwacji pracy trenerów),

  • poznanie walorów turystycznych okolicy.
Projekt Erasmus+
logo_erasmusplus

Od 1września 2016 do 30 listopada 2018 w naszej szkole realizowany jest projekt Improving Standards in Teaching Sport to Foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.


Dwujęzyczność - potencjał na przyszłość

Konferencja podsumowująca projekt Erasmus+
logo_erasmusplus

26 maja 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dwujęzyczność - potencjał na przyszłość” sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Dwuletni projekt, o budżecie sięgającym niemal 50 tysięcy euro, miał za zadanie przybliżyć szkołę do poszerzenia swojej oferty edukacyjnej o oddziały dwujęzyczne, głównie poprzez podwyższenie kompetencji językowych nauczycieli oraz przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do wdrażania dwujęzyczności.

Warsztaty językowe
logo_erasmusplus

29 marca 2017 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty językowe prowadzone przez Nicka Clowes`a z organizacji promującej poznawanie języka i kultury anglojęzycznej „Nauka bez Granic”. Warsztaty, poprowadzone w całości w języku angielskim, wprowadziły uczestników w fascynujący świat brytyjskich zwyczajów, nietypowych sportów, niezwykłych dań i innych charakterystycznych aspektów brytyjskiej kultury. Nick przedstawił również uczniom historię języka angielskiego oraz różnice pomiędzy jego różnymi odmianami.

Oprócz uczniów naszego liceum, w zajęciach wzięli także udział zaproszeni trzecioklasiści z gminnych gimnazjów. Warsztaty udało się zrealizować dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ „Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość”.

Nauczyciele z wizytą w szkole holenderskiej
Erasmus+
Wizyta w Holandii

Szkoła od 1 czerwca 2015r. realizuje projekt "Dwujęzyczność - potencjał na przyszłość" w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt ten ma na celu przygotowanie nauczycieli, przede wszystkim poprzez podniesienie ich kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim, do wprowadzenia w szkole oddziałów dwujęzycznych.
W tym celu 10 nauczycieli spędziło 5 dni (7 - 11 marca) w szkole partnerskiej w Zwolle, w Holandii, która od kilku lat z dużym sukcesem prowadzi oddziały dwujęzyczne.

Projekt Erasmus+
logo Erasmus+

Nasza szkoła pozyskała 49000 euro na realizację projektu rozwoju szkoły Erasmus+.
Dwuletni projekt zatytułowany "Dwujęzyczność - potencjał na przyszłość!" ma na celu znaczne podwyższenie kompetencji językowych (w zakresie znajomości języka angielskiego) nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach.

© LO Gilowice