Rada Rodziców przy LO w Gilowicach


Prezydium
Przewodniczący:Zbigniew Szajkowski
Skarbnik:Beata Kurek
Sekretarz:Gabriela Riedel


Numer konta Rady Rodziców

32 8446 0006 2011 0014 8799 0001
/Bank Spółdzielczy Miedźna/

(w tytule przelewu proszę podać:
imię i nazwisko, z której klasy
i ewentualnie czego dotyczy wpłata)
© LO Gilowice