Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
w roku szkolnym 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach ogłasza nabór do klas:
– matematyczno - przyrodnicza;
– medialno-dziennikarska;
– ogólna z dowolnymi rozszerzeniami;
– integracyjna.

Gimnazjalisto!
Przemyśl jeszcze raz, którą szkołę chcesz wybrać.
Nie wybieraj szkoły, do której musisz się dopasować! Wybierz szkołę, która dopasuje się do Ciebie!
 • U nas to Ty sam decydujesz i wybierasz przedmioty, których chcesz uczyć się na poziomie rozszerzonym.
 • Nie musisz wybierać od razu! Masz pół roku czasu na tak ważną do podjęcia decyzję. Rozszerzenia rozpoczynają się od klasy drugiej. Pamiętaj, że wybór przedmiotów do rozszerzenia wiąże się z Twoją maturą, a co za tym idzie, dostaniem się na studia!
 • Rozszerzenia można wybrać spośród: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, informatyka, WOS.
 • U nas Masz możliwość dokonywania takich niekonwencjonalnych rozszerzeń dwóch przedmiotów, jak np.: matematyka z historią (kier. architektura), matematyka z chemią oraz bardziej typowych, jak matematyka z fizyką, informatyką czy biologia z chemią oraz innych.
 • Zajęcia odbywać się będą w międzyklasowych grupach fakultatywnych, zatem będziesz mógł sobie stworzyć własny plan lekcji dostosowany do Twoich potrzeb i zainteresowań.
 • Zapewniamy Ci kontynuację na poziomie rozszerzonym nauki języka obcego uczonego w gimnazjum. Drugi język obcy wybierasz sam! Możesz wybrać jeden z następujących: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki.
 • W trzyletnim cyklu kształcenia, dzięki grupom międzyoddziałowym zapewniamy maksymalną liczbę godzin na realizację poszczególnych przedmiotów.
 • Jesteśmy jedyną szkołą średnią w powiecie, w której funkcjonuje (od 2000 r.) punktowy system oceniania na wszystkich przedmiotach, zdaniem naszych uczniów to gwarancja sprawiedliwej oceny. Twoja ocena nie jest przypadkiem – jest efektem pracy (zbierania punktów) przez cały rok. To ważne! Matura też nie będzie wyrażona w ocenach tylko w punktach przeliczanych na procenty!
 • LO w Gilowicach zapewnia ci odpowiednią bazę dydaktyczną: laboratorium chemiczne (dygestorium), laboratorium językowe, audiowizualna pracownia biologiczna, pracownia komputerowa, stałe łącze internetowe w bibliotece i każdej sali lekcyjnej, interaktywne tablice w pracowni matematycznej, biologicznej i geograficznej.
 • Nasi nauczyciele to wykwalifikowani egzaminatorzy z wszystkich maturalnych przedmiotów, którzy wiedzą, jak najlepiej przygotować cię do matury.
 • U nas masz możliwość rozwijania sprawności fizycznej na siłowni, pełnowymiarowej hali sportowej i basenie.
 • Masz dość przepełnionych klas? Przyjdź do nas, gdzie liczba osób w klasie nie przekracza 27 uczniów.
 • Sama teoria to nie wszystko! Wybierz naszą szkołę i weź udział w praktycznych zajęciach na Akademii Medycznej i w Pałacu Młodzieży.
Popularyzujemy edukację prozdrowotną:
Dzień Zdrowia
akcja krwiodawstwa
pierwsza pomoc

Potrafimy się również bawić:
dyskoteki,
nauka tańca,
Gilusomania – witamy wiosnę kabaretami,
Ostatni Dzwonek – żegnamy III–klasistów na wesoło,
Dzień Sportu,
Dzień Języków Obcych.

Wybierz sam zajęcia pozalekcyjne:
klub sportowy Gilus,
gazetę szkolną,
wyjazdy na warsztaty teatralne,
kółko filmowe,
kółko matematyczne,
kółko chemiczne,
kółko elektroniczno-informatyczne
i inne.


Kryteria przyjęć i terminy (pdf)


KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Czy interesuje Cię rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych przez komputery?

Czy chcesz stosować poznaną wiedzę oraz umiejętności matematyczne w technologiach informatycznych?

Czy interesuje Cię grafika 3D, animacje komputerowe albo fraktale?

Czy fascynuje Cię harmonia między człowiekiem a przyrodą?

Czy chcesz zobaczyć burzę w probówce?

Czy myślisz o pracy naukowej i badawczej?

Czy często zadajesz pytanie "A co by było gdyby...?"?

Jeżeli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś TAK, wybierz klasę o tym profilu!

Przygotowanie do kierunków studiów:
matematyka, biologia, chemia, medycyna, farmacja, weterynaria, biotechnologia, inżynieria środowiskowa, kosmetologia, technologia żywności, informatyka.

Proponujemy:
dodatkową godzinę matematyki w klasie pierwszej,
interdyscyplinarne lekcje biologii i chemii, korelowanie i wspólne realizowanie zagadnień biologiczno-chemicznych, zajęcia laboratoryjno-warsztatowe,
dodatkowe zajęcia związane z elektroniką i techniką cyfrową (możliwość własnoręcznego zbudowania wzmacniacza, dzwonka do drzwi, zdalnie sterowanego pojazdu, czy robota).

• Dowiesz się, jak korzystać na matematyce z Excela i Geogebry.
• Pomożemy Ci stawiać pytania, formułować hipotezy, weryfikować je, konstruować kontrprzykłady i tworzyć algorytmy.
• Dowiesz się, jak zmusić komputer, aby pracował za Ciebie.
• Pokażemy Ci, jak tworzyć animacje (również 3D), dynamiczną stronę internetową, domową sieć komputerową, grę na PC i komórkę.
Osiągniemy to, pracując w grupach, głównie metodą projektu.

Proponowane lekcje wyjazdowe:
CHEMIA:
• Pałac Młodzieży w Katowicach - zajęcia laboratoryjne (5) i seminaryjne (2);
• Wydział Chemii i Technologii Chemicznej Politechniki Śląskiej – Dni Otwarte;
BIOLOGIA:
• Collegium Medicum UJ w Krakowie - Muzeum Anatomii;
• Pałac Młodzieży w Katowicach - zajęcia laboratoryjne (2) i wykładowe (2);
• Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego – Dni Otwarte;
• Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Pracownia Mikroskopii Skaningowej - wykłady i zajęcia edukacyjne;
• Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ligocie - zajęcia edukacyjne.

Przykładowe lekcje interdyscyplinarne:
• Wykrywanie związków organicznych w badanych próbkach materiału pochodzenia roślinnego, zwierzęcego - zajęcia laboratoryjne.
• Badanie działania enzymów trawiennych na przykładzie pepsyny i amylazy ślinowej.
• Wykrywanie barwników fotosyntetycznych u trzykrotki i pelargonii metodą Krausa i chromatografii bibułowej.
• Badanie intensywności procesu fotosyntezy.
• Proces pęcznienia nasion jako zjawisko o charakterze fizyko- chemicznym.
• Zróżnicowanie procesu pęcznienia nasion w zależności od zgromadzonych materiałów zapasowych.

Wycieczki:
• Zakład o profilu kosmetycznym, chemicznym lub farmaceutycznym.
• Palmiarnia lub ogród botaniczny.
• Nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
• Zakład kompostowania i segregowania odpadów oraz nowoczesne składowisko śmieci.
• Pracownia Spirometrii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Nie musisz we wszystkim uczestniczyć, to są nasze propozycje.
A może czegoś brakuje? Powiedz nam o tym!KLASA MEDIALNO-DZIENNIKARSKA

Opiekun merytoryczny:
Dorota Tobiasz.

Przygotowanie do kierunków studiów:
filologia polska, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filozofia.

Realizowane rozszerzenia:
język polski, wybrane przedmioty od klasy drugiej.

Możliwe dodatkowe zajęcia:
filozofia, warsztaty dziennikarskie (dodatkowa godzina języka polskiego).

Realizowane projekty:
gazety tematyczne (np. gazeta średniowieczna), programy audiowizualne (np. teleekspres staropolski), przedstawienia (np. mity współczesne), prezentacje multimedialne (reklama barokowa).

Lekcje wyjazdowe:
Architektura romańska i gotycka Kraków
Sztuka baroku Kraków
Obraz natury – od romantyzmu do impresjonizmu Muzeum Narodowe w Krakowie,
Wystawa malarstwa XIX-wiecznego w Sukiennicach
Szlakiem Wyspiańskiego Rydlówka,
Muzeum Wyspiańskiego,
Kościół Franciszkanów
Kraków młodopolski Kraków, Jama Michalika,
Muzeum Mehoffera


Nie pasujesz do profilowanych klas proponujemy:

KLASĘ OGÓLNĄ Z DOWOLNYMI ROZSZERZENIAMI

Realizowane rozszerzenia:
wybrane przedmioty od klasy drugiej.

- Nie musisz wybierać od razu! Masz pół roku czasu na tak ważną do podjęcia decyzję. Pamiętaj, że wybór przedmiotów do rozszerzenia wiąże się z Twoją maturą, a co za tym idzie, dostaniem się na studia!
- U nas Masz możliwość dokonywania takich niekonwencjonalnych rozszerzeń dwóch przedmiotów, jak np.: matematyka z historią (kier. architektura), matematyka z chemią oraz bardziej typowych, jak matematyka z fizyką, informatyką, czy biologia z chemią oraz innych.
- Zajęcia odbywać się będą w międzyklasowych grupach fakultatywnych.

Języki: angielski, niemiecki, francuski.
Kontynuacja języka w grupie średniozaawansowanej lub zaawansowanej oraz drugiego wybranego języka.

Praktyczne zajęcia na wyższych uczelniach w zależności od wyboru rozszerzenia.


KLASA INTEGRACYJNA*

Szkoła przystosowana jest do osób z niepełnosprawnością ruchową (winda, podjazdy).

Realizowane rozszerzenia, języki, wyjazdy tak, jak w klasie ogólnej.

Pomoc nauczyciela wspomagającego.

* Warunkiem utworzenia klasy jest przyjęcie do liceum trzech osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.Nasza szkoła przystąpiła do elektronicznej rekrutacji na rok 2018/2019


Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
ul. Korfantego 38
43-227 Miedźna
tel. 32-211-73-21
logilowice@poczta.onet.pl
© LO Gilowice