Zasady rekrutacji do klasy pierwszej trzyletniego liceum
/dla absolwentów gimnazjum/


Zasady rekrutacji do klasy pierwszej czteroletniego liceum
/dla absolwentów szkoły podstawowej/


Atuty naszej szkołyREKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

3-letnie liceum:
Kryteria przyjęć do klasy pierwszej /pdf/
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej /doc/


4-letnie liceum:
Kryteria przyjęć do klasy pierwszej /pdf/
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej /doc/
© LO Gilowice