Biblioteka

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w następujących godzinach:
Poniedziałek8.00 - 14.00
Wtorek11.20 - 14.20
Środa7.40 - 10.40
Czwartek11.20 - 14.20
Piąteknieczynna


Zbiory książkowe biblioteki liczą prawie 7 tysięcy egzemplarzy, oprócz tego gromadzone są kasety magnetowidowe i magnetofonowe, płyty CD i DVD. Księgozbiór jest bardzo bogaty: zawiera książki popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, wydawnictwa albumowe, poradniki dla uczniów i nauczycieli. Dział beletrystyki to przede wszystkim lektury obowiązujące w naszej szkole, ale także poezje i różnorodne powieści.

W bibliotece wykorzystywany jest program MOL do obsługi czytelników i opracowania zbiorów. Trwa uzupełnianie skróconych opisów katalogowych książek zakupionych przed 2007 rokiem do pełnych opisów (II stopień szczegółowości). Po zakończeniu tego etapu będzie możliwe korzystanie z katalogów bibliotecznych i zamawianie książek do wypożyczenia z dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej.

Biblioteka posiada kącik multimedialny wyposażony w trzy komputery z oprogramowaniem LINUX, dwa z oprogramowaniem WINDOWS, skaner, drukarkę, telewizor, magnetowid i odtwarzacz DVD. Uczniowie mogą powielić potrzebne materiały na kserokopiarce.


© LO Gilowice