Koło Ekologiczne

Założone w 2003 roku przez panią mgr Isottę Krause oraz panią mgr Teresę Molendę. W skład owego koła wchodziło 25 osób. W ramach koła ekologicznego realizowany był program Rozpal Niepokój o Ziemię dla Zrównoważonego Rozwoju. Program ten obejmował realizacje siedmiu projektów o tematyce kulturalno-ekologicznej.
W chwili obecnej działalność klubu jest zawieszona. Zapraszamy wszystkich chętnych do jej wznowienia.

Siedziba klubu ekologicznego

© LO Gilowice