Gilusomania

Gilusomania na miejsce co roku 21-go marca. Bierze w niej udział cała społeczność uczniowska, ale tym razem autorami są pierwszoklasiści, którzy przygotowują różne przedstawienia, mają zaprezentować swoją klasę na forum szkoły. Bujna wyobraźnia pierwszoklasistów, wspaniałe, pełne komizmu dialogi, skecze wprawiają w zachwyt nie tylko uczniów, ale i całe grono pedagogiczne. Jest to pewnego rodzaju wizytówka każdej klasy. Po przedstawieniach następuje głosowanie, które wyłania najlepiej reprezentującą się klasę. Zwycięska klasa otrzymuje dodatkowy dzień wolnego przeznaczony na wycieczkę.

Gilusomania
© LO Gilowice