Wydarzenia w roku szkolnym 2013/2014

100% zdawalność maturzystów w Liceum w Gilowicach
matura

O liceum w Gilowicach mówi się, że dla uczniów w tej szkole matura jest jak sprawdzian, tyle że łatwiejszy niż zwykle. Czy tak naprawdę jest? Słuszność tego poglądu sprawdzić można na podstawie wyników maturalnych uczniów z Gilowic.

Mimo że to liceum, jako jedno z nielicznych, przyjmuje wszystkich chętnych uczniów, niezależnie od wyniku testów gimnazjalnych, daje gwarancję zdanej matury. I tak też było w tym roku. Maturę pisemną ze wszystkich przedmiotów zdało aż 100% uczniów! To już kolejny rok Liceum w Gilowicach odnotowuje taki sukces.

Ponadto licealiści z Gilowic mogą pochwalić się również wysokimi wynikami uzyskanymi na maturze, gdyż z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, chemii, geografii i fizyki uzyskane wyniki są wyższe od średniej wojewódzkiej. Z chemii są wyższe aż o 22%, a np. z matematyki o 17%, a przypomnijmy przy okazji, że w kraju co czwarty maturzysta oblał egzamin z matematyki.

Owszem, droga do takich sukcesów nie jest łatwa, gdyż wymaga ogromnego zaangażowania od uczniów, nauczycieli oraz samych rodziców, którzy niejednokrotnie pomagali uczniom w dojeździe do szkoły z Pszczyny, Brzeszcz i innych okolicznych miejscowości. Ale - jak widać - było warto!

Fakultet z WOS z wizytą w Sejmie
w Sejmie

W poniedziałek 26 maja 2014 uczniowie klas drugich fakultetu z wiedzy o społeczeństwie wraz ze swym opiekunem p. Tomaszem Baranowskim, wybrali się do Warszawy. Wyjazd ten był atrakcyjną lekcją wiedzy o społeczeństwie, która odbyła się w budynkach Sejmu oraz Trybunału Konstytucyjnego.
W Trybunale Konstytucyjnym młodzież wysłuchała wykładu na temat tradycji polskiego prawa i sądownictwa konstytucyjnego, nie zabrakło też informacji o bieżących pracach Trybunału. Spotkanie odbyło się w głównej sali rozpraw, w której odbywają się posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, gdy orzeka w pełnym składzie sędziów.
Kolejnym punktem programu była wizyta w Sejmie. Uczniowie pod opieką pracownika Kancelarii Sejmu zwiedzili m.in. salę posiedzeń plenarnych, korytarze sejmowe oraz największą obok sali plenarnej - salę kolumnową. Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat organizacji pracy Sejmu, otrzymali też materiały edukacyjne, które z pewnością będą przydatne w przygotowaniach do matury.

Pomóżmy zbudować Dom Kulejącym Aniołom
serce

31 maja 2014 r. odbędzie się koncert na rzecz budowy siedziby dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - placówki pszczyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
W programie najpiękniejsze utwory z operetek i musicali w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Śląskiej oraz solistki Opery Śląskiej w Bytomiu.
Miejsce: Sala Lustrzana Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Godzina: 17.00
Cena biletów / cegiełek: 100 i 50 zł
Info pod numerem: 507-347-979 (p. Teresa Dembowska)

Jeśli lubisz pomagać innym i masz trochę wolnego czasu zostań wolontariuszem na rzecz Kulejących Aniołów, pomóż w przygotowaniach do koncertu. Zgłoś się do swojego wychowawcy.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 22 maja w Pszczynie w godz. 15.00 - 19.00. Będzie zorganizowany dojazd ze szkoły.

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH
diament

W tym roku szkolnym w olimpiadzie wzięło udział trzech uczniów: Mariusz Karcz (kl. IIIa) z matematyki oraz Przemysław Kubiesa (kl. IIa) i Marcin Maroszek (kl. IIc) z geografii.
Marcin Maroszek uzyskał tytuł laureata stopnia II.
Mariusz Karcz uzyskał tytuł laureata stopnia III.
Przemysław Kubiesa zakwalifikował się do drugiego etapu olimpiady.

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny
kangur

Wynik bardzo dobry otrzymał Przemysław Kubiesa (czyli znalazł się wśród 1% wszystkich uczestników w regionie bielskim).
Wyróżnienie - Mariusz Karcz, Adrian Kubiesa, Błażej Hulbój, Rafał Odrobiński, Jakub Jasiołek, Norbert Skalny (10% wszystkich uczestników w regionie bielskim).

Serdecznie gratulujemy!

Matura 2014
matura

Nadszedł maj, ważny miesiąc dla kończących liceum, jeszcze tylko kilka egzaminów i zasłużony odpoczynek.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
sadzenie drzewka

25 kwietnia maturzyści zakończyli rok szkolny. Przed południem odbył się tradycyjnie Ostatni Dzwonek, natomiast pod wieczór nastąpiło uroczyste rozdanie świadectw i zawieszenie tableau.

Dni Zdrowia
Dni Zdrowia

24 kwietnia odbyły się IX Dni Zdrowia. Tym razem pod hasłem "Masz dar uzdrawiania - transplantacja to życie". Wykład poprowadzili zaproszeni goście - specjaliści w tej dziedzinie.

Przegląd teatralny „O Tort Baby Jagi”

W dniach 9-10 kwietnia br. w Domu Kultury w Woli odbył się XVII Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, również zaprezentowali swoje zdolności aktorskie i wokalne. W tym roku wystąpili w składzie: Jakub Jasiołek, Joanna Konerska, Aleksandra Jakimowicz, Marta Ajchler, Kamil Kołecki, Kinga Niesyto, Sonia Hutta, Natalia Odrobińska, Klaudia Wątor, Karol Szuster, Kosma Wantuch, Marcin Maroszek i Paweł Golus przedstawiając spektakl pt."Gilowiczanie na śniadanie", za które otrzymali zasłużone I miejsce (ex aequo z grupą z Zespołu Szkół w Woli).

Nad przygotowaniami do występu czuwała p.prof. Anna Majtyka z pomocą p.prof. Doroty Tobiasz, Marianny Kurczab i Barbary Brody. Udział w tym przeglądzie był nie tylko okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, ale także do porównania ich z innymi uczestnikami. Zmagania uczniów oceniało wykwalifikowane jury, na które składało się czterech aktorów występujących na deskach polskich teatrów.

Czwarte spotkanie projektowe: WILNO, LITWA
Spotkanie projektowe - Litwa

7 kwietnia 2014 roku troje uczniów naszego Liceum: Karolina Pękała, Michalina Drewniak i Jarosław Bryja pod opieką pani dyrektor Barbary Foltyn i pani Anny Woźnikowskiej-Tyc wyruszyło na spotkanie ze sztuką w ramach uczestnictwa w kolejnym, czwartym już spotkaniu projektowym. Miało one miejsce w dniach 7 - 11 kwietnia na Litwie, w stolicy kraju - Wilnie. Organizatorem spotkania było Konserwatorium Muzyczne - szkoła Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos Konservatorija a uczestnikami nauczyciele i młodzież ze wszystkich krajów partnerskich projektu.

Fakultet z WOS w debacie na temat demokracji
Debata

W poniedziałek 31 marca 2014 grupa uczniów gilowickiego liceum - uczestników fakultetu z wiedzy o społeczeństwie, wzięła udział w debacie pod hasłem „Nie tylko wybory - jak młodzi ludzie mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji”. W spotkaniu, obok młodzieży gimnazjalnej i licealnej z terenu gminy Miedźna, uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: posłanka na Sejm RP p. Mirosława Nykiel, Wójt Gminy Miedźna p. Bogdan Taranowski, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie p. Jarosław Folek, koordynatorka akcji Szlachetna Paczka w gminie p. Krystyna Stańczyk.

Na wstępie organizatorzy - młodzież z Gimnazjum nr 2 w Woli - zaprezentowali przedsięwzięcia charytatywne i różne akcje społeczne, w które angażują się uczniowie z terenu naszej gminy. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania, zastanawiano się również nad kondycją polskiej demokracji. W drugiej części debaty uczestnicy pracowali w zespołach. Miały one zaproponować działania, które przyczynią się do tego, że młodzież będzie aktywniej korzystać z demokracji. Organizatorzy zapewniali, że najciekawsze propozycje zaprezentowane przez grupy, zostaną wysłane do dyrektorów szkół, samorządów uczniowskich, Rad Pedagogicznych i władz Gminy Miedźna oraz władz Powiatu Pszczyńskiego.

Sukces w konkursie dziennikarskim
Wręczenie nagród

Dnia 26 marca w pszczyńskim klubie „13” odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu Dziennikarskiego im. Agnieszki Wojtali organizowanego przez „Gazetę Pszczyńską”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszego liceum. Uczennice Gilowic zostały docenione: Patrycja Rom z klasy I otrzymała wyróżnienie, zaś Edyta Peter (kl. II) została laureatką drugiego miejsca.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień Otwarty w naszym liceum
Dzień Otwarty

26 marca odwiedzili naszą szkołę gimnazjaliści. Mogli zobaczyć wnętrza szkoły oraz uczestniczyć w zajęciach pokazowych.

Gilusomania

Jak co roku w naszym liceum odbyła się Gilusomania. W tym roku do rywalizacji stanęły dwie klasy pierwsze. Lepsza okazała się klasa Ib, jednak klasa Ia nie była gorsza. Wygrana klasa otrzymała dodatkowy dzień wycieczki, natomiast obie klasy dostały szczególną nagrodę od Pani Dyrektor - darmowy wstęp na Kręgielnię w Woli w godzinach popołudniowych.

Goście z zagranicy w ramach projektu Comenius
Spotkanie projektowe - Polska

W dniach 17 - 21 marca 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu Comenius Curiosity - Creativity - Competence poświęcone geografii i ekonomii. Wzięli w nim udział przedstawiciele ze wszystkich krajów partnerskich liceum, tj. z Turcji, Austrii, Węgier, Włoch, Litwy, Grecji, Finlandii i Czechów.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz cała Społeczność Uczniowska Liceum Ogólnokształcącego
w Gilowicach składa serdeczne podziękowania
wszystkim Rodzinom goszczącym u Siebie uczniów z krajów partnerskich
projektu Comenius Curiosity - Creativity - Competence
w czasie spotkania w Polsce w dniach 17 - 21 marca 2014.
Dziękujemy za Państwa gościnność, otwartość i wsparcie, wkład pracy i poświęcony czas.

Fakultet biologiczny na Akademii Medycznej

Jak wiadomo, specyfika naszego liceum polega na tym, że nauczyciele nie ograniczają swoich lekcji do nudnych wykładów, podczas których uczniowie jedynie siedzą w ławkach i analizują prędkość kątową wskazówki minutowej zegara... Z perspektywy doświadczonego maturzysty, który pisze ten artykuł, można powiedzieć, że LO w Gilowicach to również bezsprzeczny raj dla kinestetyków, czyli tych najlepiej przyswajających wiedzę w bezpośrednim kontakcie z opisywanym zjawiskiem. Należałoby zatem potwierdzić tę tezę.

Tak też 17 marca fakultet biologiczny skorzystał z okazji wzięcia udziału w zajęciach na Akademii Medycznej w Katowicach. Uczestnicy badając w prosektorium ciało ludzkie w zakresie jego anatomii, uważnie wysłuchiwali wykładu pani mgr Aneta Piwowarczyk-Nowak na temat budowy i funkcjonowania biernego układu ruchu oraz układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem mózgowia. Fakultetowicze o mocnych nerwach mieli również niepowtarzalną szansę obserwowania, jak przebiega i na czym polega prawdziwa sekcja zwłok. Pytania prowadzącej kierowane do maturzystów były wyśmienitą okazją do odświeżenia sobie pamięci przed egzaminem, a uczniowie II klas mogli rozszerzać swoją wiedzę. Warto podkreślić, że wyjazdy do prosektorium są cykliczne, stąd każdy rocznik, który decyduje się na rozszerzanie biologii w naszej szkole, jest bogatszy o takie doświadczenia i zdaje sobie sprawę, jakim fascynującym zjawiskiem jest poziom skomplikowania i złożoność ciała ludzkiego.

Zajęcia mogły się odbyć dzięki uprzejmości Kierownika Katedry - dr hab.n.med. Grzegorza Bajora

Fakultet matematyczny świętuje Dzień Liczby PI
Ciasto Pi

13 marca 2014 roku uczniowie fakultetu matematycznego klas drugich w towarzystwie „żaków” z Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej udali się na Wydział Matematyki oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem wyjazdu było doroczne „Święto Liczby Pi” organizowane przez Uniwersytet. Pod opieką p. profesor Kurzycy oraz p. profesora Pietrzyka mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu zajęciach proponowanych nam tego dnia. W grę wchodziły m.in. warsztaty, jak np. „Zagadki logiczne” dla amatorów łamigłówek, wykłady („Jak kodowała Enigma? Kilka słów o kryptografii”; „Czy lepiej urodzić się bogatym, czy mieć w życiu szczęście?” i wiele innych), a w końcu nawet pokazy - „Mrożące krew w żyłach pokazy z ciekłym azotem”.
Wrażenia z pobytu mamy bardzo pozytywne, wszyscy czekamy na kolejny rok i kolejne obchody Święta Liczby Pi.

Wyjazd do Krakowa Ia

Klasa Ia właśnie odbyła pierwszą wizytę w Krakowie - mieście pełnym zabytków i niespodzianek. W ramach lekcji nasza klasa przeżyła niesamowitą żywą lekcję języka polskiego i historii. W ustalonych grupach wykonywaliśmy zadania dotyczące architektury średniowiecza. Jednak żeby coś napisać - musieliśmy to najpierw znaleźć. Właśnie wtedy była największa zabawa. Wszyscy chodziliśmy z mapami i szukaliśmy wyznaczonych miejsc. Kiedy już wypełniliśmy wszystkie zadania wyznaczone przez Panią prof. Tobiasz, udaliśmy się do Muzeum, gdzie mogliśmy uczestniczyć w żywej lekcji malarstwa średniowiecza. Podziwialiśmy obrazy, opisywaliśmy je i interpretowaliśmy. Wychodzę z założenia, że jeśli czegoś doświadczysz, tym więcej z tego wynosisz. Jako klasa uważamy, że na pewno była to najlepsza lekcja języka polskiego. Mamy nadzieję, że taki wyjazd jeszcze się powtórzy.

Wyjazd do teatru

12.03.2014 roku odbył się wyjazd naszych uczniów do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Jesus Christ Superstar”. Rock-opera opowiadała o ostatnich dniach życia syna Bożego, jednak zostały one ukazane w zupełnie inny sposób- Jezusa wykreowano na młodzieżowego idola. Mieliśmy okazję zobaczyć Macieja Balcara - wokalistę zespołu Dżem w tytułowej roli. Wspaniałym głosom towarzyszyła świetna choreografia i mistrzowska gra aktorska. Widowisko było porywające od początku do końca i wszyscy bardzo dobrze się bawili.

Gala Walentynkowa

Z okazji Walentynek w naszej szkole odbyła się „Gala Walentynkowa”. Uczniowie z każdej klasy przedstawili najgorszą i najlepszą scenę miłosną. Perfekcyjna w przedstawieniu najlepszej sceny miłosnej bez wątpienia okazała się klasa IIc. Skecz na najgorszą scenę miłosną wygrała natomiast Ib. Pomiędzy występami klasy rywalizowały w kalamburach. Lepsi od uczniów okazali się jednak nauczyciele, którzy również brali aktywny udział. Całą galę prowadził przewodniczący Kuba Jasiołek oraz zastępca Sonia Hutta.

1% DLA MOJEJ SZKOŁY
1%

Szanowni Państwo!

Kolejny raz zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w projekcie pt. „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” i przekazanie 1% podatku za rok 2013 na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” z siedzibą w Pszczynie. Za przekazane pieniądze będziemy mieli możliwość realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doposażenia pracowni, zakupu pomocy dydaktycznych, książek.

Odszedł nasz uczeń
Sławek Kubeczko

Z przykrością informujemy, że 26 stycznia zmarł Sławek Kubeczko uczeń klasy IIIa.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30.01.2014r. w kościele pw. bł. Jana Pawła II w Górze.

/W związku z żałobą studniówka przesunięta jest na późniejszy termin/

Pogrążona w smutku społeczność szkolna
Koncert Noworoczny
Koncert Noworoczny

Tradycyjnie, zaraz po Nowym Roku, uczniowie naszej szkoły przygotowują Koncert Noworoczny. Kolejny raz odbył się on w Domu Socjalnym w Grzawie.
/Źródło zdjęć: http://www.infopres.pl/show.php?ida=15608/

Szlachetna Paczka w LO Gilowice - byliśmy organizatorami
Szlachetna Paczka 2013

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi odczuwa chęć niesienia pomocy i bierze udział w akcjach charytatywnych. Już po raz siódmy została zorganizowana w gminie Miedźna Szlachetna Paczka, akcja którą wymyślił i prowadzi ksiądz Jacek Stryczek z Krakowa. W tym roku robiliśmy Paczkę wraz z Bieruniem. Wolontariuszami byli nauczyciele, uczniowie i absolwenci gminnych szkół: p. Irena Świerkot, p. Mirosława Duc, p. Krystyna Stańczyk, Sylwia Gibas, Michalina Chrobok i Paulina Piotrowicz. Wspólnie z Darczyńcami zorganizowaliśmy pomoc dla 18 biednych rodzin. Byli to ludzie samotni, rodziny wielodzietne oraz rodziny, które z powodu choroby albo zdarzeń losowych znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Wspólnie udało nam się stworzyć wielkie rzeczy, a wystarczyło tak niewiele z siebie ofiarować. Dzięki Szlachetnej Paczce w kilkunastu domach zagościł uśmiech i promyk nadziei na lepsze jutro. W imieniu organizatorów życzę wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek sposób udzielili pomocy 365 szczęśliwych dni w Nowym Roku 2014.

Koordynator Akcji w Gminie Miedźna
Krystyna Stańczyk
Ogłoszenie UKST Diablak
wspinaczka

Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny Diablak zaprasza wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w kolejnym cyklu zajęć na ściance wspinaczkowej.

Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:
- 10.01.2014r.
- 07.02.2014r.
- 14.03.2014r.
- 09.05.2014r.
- 06.06.2014r.
Wszystkie dodatkowe szczegóły znajdują się na stronie UKST "Diablak" www.skkt-diablak.pszczyna.edu.pl

Szkolne kolędowanie 2013
kolędowanie 2013

Jak co roku w naszej szkole, w ostatni szkolny dzień przed Świętami Bożego Narodzenia, odbyły się wigilijne spotkania klasowe oraz wspólne kolędowanie. W świątecznej, rodzinnej atmosferze spędziliśmy kilka miłych chwil, życząc sobie nawzajem wiele dobrego.

Konkurs dziennikarski

„Gazeta Pszczyńska” ogłasza konkurs dziennikarski! Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców powiatu pszczyńskiego, niezajmujących się zawodowo dziennikarstwem. Główna nagroda to 1000 zł!

Celem konkursu jest uhonorowanie tragicznie zmarłej Agnieszki Wojtali - wieloletniej dziennikarki i redaktorki „Gazety Pszczyńskiej”, promocja powiatu pszczyńskiego, a także zachęcanie do stosowania form pisanych.

Olimpiada Teologii Katolickiej

29 listopada w naszym liceum odbył się etap szkolny XIV edycji Olimpiady Teologii Katolickiej pt: „Męczennicy XX wieku - Świadkowie wiary”. Uczestniczący w olimpiadzie uczeń klasy III b Kamil Kubik zakwalifikował się do etapu diecezjalnego, uzyskując piąty wynik pośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Archidiecezji katowickiej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Dzień Języków Obcych

20.11.2013 r. w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych, zorganizowany z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Jak co roku każda z klas musiała być ubrana w kolorach flagi wylosowanego wcześniej kraju. Zabawie towarzyszyły liczne konkurencje, podczas których klasy aktywnie walczyły o dodatkowe punkty z wybranych języków.

EuroWeek 2013

W dniach 7. do 11. listopada 2013 roku młodzież naszego liceum pod opieką pani Anny Woźnikowskiej-Tyc i pani Aleksandry Stuczyńskiej wzięła udział w programie „EuroWeek - Szkoła Liderów” zorganizowanym w Długopolu Dolnym w Kotlinie Kłodzkiej. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie klas pierwszych i drugich.

Drugie spotkanie projektowe Antalya, Turcja
spotkanie w Turcji

Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w tureckim mieście Antalya w dniach od 4. do 8. listopada 2013 r. Poświęcone było kulturze i sztuce. Liceum w Gilowicach reprezentowały uczennice klas trzecich: Marta Ajchler, Iwona Mandla, Justyna Chowaniec i Olga Noga, pod opieką pani dyrektor Barbary Foltyn oraz nauczycielek: Aliny Gmur (język angielski) i Doroty Tobiasz (język polski, filozofia).

Spotkanie w Murzasichlu

Długoletnie przyjaźnie, poszerzenie swoich horyzontów w wielu dziedzinach, pokonanie barier w posługiwaniu się językiem angielskim, a przede wszystkim wspaniała zabawa i cenne wspomnienia to tylko namiastka tego co nasza jedenastoosobowa grupa przeżyła w trakcie projektu w Zakopanem.

Międzyszkolne czytanie Fredry
Zemsta Fredry

Wieczorne spotkanie przedstawicieli trzech szkół i samorządu gminy na głośnym czytaniu już za nami. Dnia 23 października 2013 roku w Bibliotece Gimnazjum nr 2 w Woli zaproszeni goście wcielili się w role bohaterów „Zemsty” i w ciągu dwóch godzin przeczytali tę sztukę. Tekst czytanej komedii wielokrotnie wywołał głośny śmiech.

Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele (Aleksandra Stuczyńska, Alina Gmur, Anna Woźnikowska-Tyc), pracownicy szkoły (Katarzyna Żurawiecka) i uczniowie (Dominika Terebus, Dawid Gwiżdż, Barbara Szlachta, Michalina Drewniak, Agnieszka Pomarańska, Jakub Jasiołek, Jarosław Korzeń, Kamil Tymura, Sonia Hutta, Adrianna Odrzywolska).

Organizatorzy:
Beata Faruga, Teresa Hochuł i Krystyna Motyka
Wyjazd klas pierwszych do teatru
Jekyll & Hyde

11 października odbył się wyjazd klas pierwszych do Teatru Rozrywki w Chorzowie. Klasy wraz z wychowawcami udały się na rockoperę pt."Jekyll & Hyde". Przedstawiała ona historię naukowca, który odkrywa sekret eliksiru pozwalającego zmienić postać.
Spektakl wszystkim bardzo się podobał.

Szkolna dyskoteka
dyskoteka

10 października w naszej szkole odbyła się pierwsza w tym roku dyskoteka. Choć było nas niewielu, bawiliśmy się świetnie. Mamy nadzieję, że kolejna dyskoteka będzie równie wspaniała.

Pierwsze spotkanie projektowe WELS, AUSTRIA
spotkanie w Wels

W dniach 30.09 - 04.10.2013 p.dyr. Barbara Foltyn oraz p. Anna Woźnikowska-Tyc wraz z przedstawicielami pozostałych krajów partnerskich uczestniczyły w pierwszym spotkaniu projektowym, które miało miejsce w Wels w Austrii.

Uczestnicy wzięli udział m.in. w wykładzie dot. wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych, spotkaniu z przedstawicielami austriackiej Agencji Narodowej oraz szkoleniu poświęconym wykorzystaniu platwormy e-twinning do celów projektu. Partnerzy zwiedzili również szkołę w Wels, dokonali prezentacji swoich szkół oraz opracowali plan kolejnych trzech spotkań, które odbędą się w Turcji, Polsce i na Litwie. Mieli również możliwość wymiany doświadczeń i porównania systemów edukacji w poszczególnych krajach partnerskich. Integracji sprzyjały także: wizyta w muzeum w Wels oraz zwiedzanie Linz i Salzburga.

pierwsze wydanie gazetki projektu ->
wydawca: szkoła w Austrii, BRG Wels /koordynator projektu/
Projekt Comenius w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach
logo EU

Od września br. w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach realizowany jest Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius Uczenie się przez całe życie pod hasłem Curiosity - Creativity - Competence.

logo CCC

Projekt adresowany jest do nauczycieli oraz do uczniów w wieku 13-19 lat i ma na celu promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. Partnerami gilowickiego Liceum są szkoły z następujących krajów: Austria (główny koordynator projektu), Finlandia, Czechy, Turcja, Grecja, Litwa, Włochy i Węgry.

EuroSong 2013

Z przyjemnością i wielką dumą informujemy, że Aleksandra Jakimowicz, uczennica klasy IIb wygrała IV edycję Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong w II kategorii wiekowej (młodzież 13-18 lat). Finał konkursu odbył się 30 września 2013 roku w kinie Rialto w Katowicach, gdzie Ola wyśpiewała sobie zwycięstwo piosenką ‘I know you care’. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs matematyczny

Dawid Gwiżdż został półfinalistą XXII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Nudna Matematyka, który odbył się 25 września 2013r na Uniwersytecie Śląskim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014
inauguracja

2 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Po dwóch wspaniałych i niesamowitych miesiącach wypoczynku wracamy do szkoły gotowi do obfitej pracy.
Przed nami 10 miesięcy intensywnej, ale także ciekawej i twórczej pracy. Jednak szkoła to nie tylko nauka. Mamy nadzieję, że kolejny rok szkolny przyniesie nowe, ciekawe przygody i doświadczenia.

Polski poeta i noblista Czesław Miłosz, którego setną rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2011 roku, napisał w jednym ze swoich wierszy „Co zdążysz zrobić, to zostanie”. Myślę, że warto zastanowić się nas sensem tych słów i odnieść je do własnego życia, również tego „szkolnego”. Lata, które tutaj spędzimy, miną bardzo szybko, zatem warto byłoby się potrudzić, aby pozostało po Nas w tej szkole coś więcej niż tylko wpis w dzienniku.

My pierwszoklasiści czujemy się bardzo obco w murach nowej szkoły, jednak mamy nadzieje, że wkrótce się to zmieni przy pomocy nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego, a Wasza szkoła stanie się Naszą szkołą.

Podczas akademii usłyszeliśmy bardzo ciekawy wykład prof. Andrzeja Pietrzyka pt. „Boska matematyka”. Podczas akademii Podczas akademii Podczas akademii Podczas akademii

Patrycja, kl.I
© LO Gilowice