Godło

godło

29 maja 1998 roku po raz pierwszy wręczono absolwentom miniaturę godła szkoły oraz umieszczono ją w tableau. Miniatury otrzymywać będą wszyscy absolwenci naszej szkoły pod warunkiem, że przez ostatni rok przed maturą będą chodzić do tutejszego liceum. Znaczki są ewidencjonowane w specjalnej księdze, numerowane na odwrocie , każdy zaś ich posiadacz otrzymuje także legitymację. Wręczana miniatura nie może być odtwarzana w przypadku zgubienia. Do noszenia wspomnianych miniatur godła szkoły uprawieni będą nauczyciele, którzy przepracują w liceum 4 lata i doprowadzą klasę do matury. Przewiduje się również wręczanie odznak honorowych dla osób zasłużonych dla liceum. Miniaturę sygnowaną numerem 1 wręczył ówczesnej pani dyrektor podczas uroczystości pożegnania maturzystów twórca godła Jerzy Kurczab.


Hymn

odsłuchaj hymn w wykonaniu Alicji Janosz (mp3)


"Łączmy nasze dłonie"

Łączmy nasze dłonie na znak jedności
W jeden wspólny cel złączmy dobre myśli
Zaczerpnijmy wiedzy ze źródeł mądrości
By z życia wziąć więcej niźli można wyśnić.

Nie łatwa i długa droga przed nami
Stale nową wiedzę musisz w głowę kłaść
Wszyscy cię karmią dobrymi radami
I tak wiele musisz z siebie dać.

Nie łatwa i długa droga przed nami
Jednak kiedy przejść ją z powodzeniem zdołasz
Zrozumiesz że szkoła jest życia wrotami
Jak słodkim ciężarem była dla nas ona.

Gilowicka szkoła, LO z przyszłością
Nigdy z twej pamięci jak ptak nie odfrunie
Gdy opuścisz ją odetchniesz wolnością
Lecz wspominać ja będziesz z radością.


słowa: Agnieszka Wojtala - absolwentka
muzyka: Zygmunt Pyrek - nauczyciel muzyki
© LO Gilowice