Ceremoniał roku szkolnego Liceum

Przysięga na sztandar szkoły Rok szkolny rozpoczyna się wykładem inauguracyjnym, który musi być wygłoszony na poziomie akademickim.

27 grudnia na terenie szkoły spotykają się absolwenci (termin stały, nikogo nie trzeba zapraszać, kto może przyjeżdża), tego też dnia prezentowany jest koncert świąteczny, przygotowywany przez szkolny Teatr Gilus.

W styczniu, na studniówce tańczy się poloneza, przyjeżdżają go oglądać całe rodziny - skomplikowane figury tańczone przez kilkudziesięciu uczniów robią ogromne wrażenie na widzach.

Sadzenie drzewka 21 marca, w pierwszym dniu wiosny, uczniowie bawią się na przeglądzie programów kabaretowych klas pierwszych. Dzień ten nazwany jest „Gilusomanią”.

„Ostatni dzwonek” to uroczystość z okazji ostatniego dnia pobytu abiturientów w szkole. Wtedy odzywa się specjalny dzwonek, który brzmi tylko raz w roku. Klasy młodsze przygotowują program kabaretowy, bohaterami są przyszli maturzyści. Po uroczystości cały ostatni rocznik sadzi przed szkołą swoje drzewko. Od 2004 roku wszystkie drzewka będą otrzymywały tabliczki identyfikacyjne. Ten element ceremoniału wprowadzono 15 października na uroczystości z okazji Jubileuszu.

Przekazanie uczniom sztandaru przez fundatorów Podczas rozdawania dyplomów maturalnych absolwenci przekazują sztandar młodszemu rocznikowi. Przysięga nowego pocztu sztandarowego ma stały scenariusz.
Pierwszy sztandar został ufundowany przez rodziców uczniów trzech pierwszych roczników oraz grupę darczyńców.
Obecny sztandar został przekazany przez rodziców w dniu nadania imienia szkole.

Wraz z dyplomem każdy absolwent otrzymuje posrebrzaną miniaturę godła szkoły, którego projektantem jest artysta plastyk Jacek Kurczab. Znaczki są ewidencjonowane w specjalnej księdze, numerowane i opatrzone legitymacją. W razie zagubienia nie mogą być odtwarzane.

Zawieszenie pamiątkowego tableau Na zakończenie uroczystości rozdania dyplomów wieszane jest na ścianie korytarza pamiątkowe tableau.

Szkoła posiada swój hymn. Muzykę skomponował Zygmunt Pyrek (nauczyciel wychowania muzycznego), słowa napisała Agnieszka Wojtala (absolwentka szkoły).

© LO Gilowice