Projekt EKOLOGIA - czerwiec 2012

Drugi semestr realizacji programu „Trzy żywioły” w ramach projektu „Ekologia” mamy za sobą. Uczniowie naszego liceum realizowali moduł Powietrze a w nim zagadnienie „Zanieczyszczenia powietrza - liczy się tylko dawka?”

W ramach powyższego zagadnienia uczniowie zapoznali się z rodzajami zanieczyszczeń, ich skutkami na środowisko przyrodnicze oraz na życie i zdrowie ludzi. Uczestniczyli w projekcji filmów dotyczących powstania zagrożeń takich jak: efekt cieplarniany, kwaśne deszcze i dziura ozonowa. Lokalizowali źródła zanieczyszczeń w najbliższej okolicy i wpływ czynników atmosferycznych i topograficznych wpływających na ich rozprzestrzenianie się. Przeprowadzili wśród uczniów klas I i II oraz rodziców ankietę dotyczącą jakości powietrza w miejscu zamieszkania. Brali udział w badaniach laboratoryjnych dotyczących między innymi zawartości azotynów i azotanów w organizmach roślinnych, kwasowości opadów i pyłów z okolicy szkoły, wpływu tlenku siarki i azotu na rośliny. Prowadzili obserwacje mikroskopowe próbek wystawionych na działanie opadów pyłowych, określali jakość powietrza z wykorzystaniem skali porostowej. Pobierali w terenie próbki powietrza z 8 punktów pomiarowych wyznaczonych przez specjalistów z SGS. Zaproponowali sposoby ograniczenia głównego źródła zanieczyszczeń okolic szkoły.

Na zakończenie uczestnicy projektu przedstawili wyniki swojej pracy społeczności szkolnej.

 
© LO Gilowice