Projekt EKOLOGIA - luty 2012

zajęcia w ramach projektu Uczniowie realizujący w naszej szkole interdyscyplinarny projekt ekologiczny nawiązali współpracę z pracownią mikrobiologii partnera projektu, firmą SGS - akredytowanymi laboratoriami w Pszczynie. Uczniowie postanowili zbadać tempo wzrostu kolonii bakteryjnych na produktach pokarmowych przetrzymywanych w różnych warunkach temperatury. W tym celu przygotowane zostały próbki mięsa i wędlin, które były przez siedem dni inkubowane w temperaturze pokojowej i w lodówce.

Uczniowie codziennie monitorowali wahania temperatury w otoczeniu badanych próbek. Z kolei próbki zostały przewiezione do pracowni mikrobiologii w SGS w Pszczynie, gdzie laboranci wykonali z nich posiewy na odpowiednich podłożach umożliwiających wzrost określonych szczepów bakteryjnych.

Po kilku dniach wybraliśmy się całą grupą aby zobaczyć efekt naszej pracy. Podczas zajęć w pracowni mikrobiologii mogliśmy obejrzeć szalki z wyrośniętymi szczepami Escherichia coli, które na podłożu TBX przybrały piękny turkusowy kolor. Wykonaliśmy nieco skomplikowane obliczenia dotyczące liczby bakterii w 1g badanej próbki, po czym mogliśmy pozwiedzać pozostałe laboratoria w SGS-ie, chemii organicznej i nieorganicznej, etapy przygotowania próbek przeznaczonych do analizy od momentu ich przyjęcia, aż do otrzymania wyników końcowych. Praca w takim laboratorium wydaje się być interesująca szczególnie, że pracuje się na sprzęcie na najwyższym poziomie.

 
© LO Gilowice