Naukowa sesja chemiczna

Dr Nikołaj Lambrinow 7 grudnia 2011 roku w hali sportowej naszego liceum odbyła się naukowa sesja chemiczna, zorganizowana dla uświetnienia obchodów Międzynarodowego Roku Chemii i Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Ideą spotkania było ukazanie jak ważna i wszechobecna jest chemia w naszym życiu oraz przedstawienie polskiej noblistki nie tylko jako człowieka gruntownie wykształconego w kilku dziedzinach naukowych, ale także wrażliwego na piękno natury humanisty.

Zaproszono prelegentów:
Profesora Mirosława Gibasa - kierownika katedry Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii na wydziale chemicznym Politechniki Śląskiej,
Doktora Nikołaja Lambrinowa - fizyka medycznego w Centrum Onkologii w Gliwicach,
Doktor Annę Lalik, mgr Martę Iwanaszko oraz mgr Romana Jaksika - pracowników Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Zaproszeni byli również przedstawiciele Eko-projektu:
Pan Tomasz Stuczyński - Główny Dyrektor Branży Ochrony Środowiska,
Pan Henryk Kukla - Dyrektor do spraw rozwoju branży Ochrony Środowiska,
Pani Monika Szewc,
Pan Michał Harazin
oraz władze gminy Miedźna, Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych i przedstawiciele Rady Rodziców.

Pracownicy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wygłosili pierwszy wykład: "Chemia w naszych genach". Była mowa o budowie łańcucha genetycznego jak również o mutacjach spowodowanych zaburzeniami kodowania białek. Na przykładzie superbohaterów poznawaliśmy ich rodzaje.

Następny wykład obejmował szeroko pojętą stomatologię. Profesor Mirosław Gibas porównywał gabinet dentystyczny do chemicznego laboratorium. Omawiał metody leczenia i odnawiania zębów.

Doktor Nikołaj Lambrinow obalał mity związane z promieniowaniem jonizującym. Tłumaczył jak doszło do wybuchu reaktora jądrowego w elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz opisywał jego skutki.

Uczennica naszego liceum - Justyna Odrobińska, laureatka VI Ogólnopolskiego Konkursu "Chemia a Ekologia" zaprezentowała swoją pracę konkursową. Tyczyła się dwóch najnowocześniejszych technik analizy ilości pierwiastków w wodach - absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) oraz spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS).

Wkład Marii Skłodowskiej Curie w rozwój nauki był ogromny. Pani Isotta Krause podczas swojego przemówienia podsumowała pracę genialnego chemika, przedstawiła dokonania jednego z największych umysłów minionego stulecia, dzięki którym dzisiaj rozumiemy skąd bierze się energia słoneczna, jak przebiegają reakcje chemiczne, potrafimy budować reaktory jądrowe, leczymy nowotwory, możemy rozszyfrować skomplikowaną budowę białek i kodu genetycznego...

Listy do rodziny i przyjaciół oraz wpisy pochodzące z osobistego dzienniczka Skłodowskiej-Curie pozwalały poznać jej głęboko skrywane uczucia. Ich fragmenty prezentowane były pomiędzy wykładami, poruszały słuchaczy.

Sesję zakończyła Pani Dyrektor dziękując prelegentom w imieniu wszystkich zebranych na sali za wygłoszenie wykładów, pomysłodawczyni imprezy - Pani Krause oraz młodzieży, która przyczyniła się do organizacji tego spotkania.

MA
© LO Gilowice