Projekt EKOLOGIA

zajęcia w ramach projektu W ramach projektu EKOLOGIA w naszej szkole organizowane są zajęcia teoretyczno-praktyczne z chemii. Prowadzone są przez panią prof. Magdalenę Szuster i panią prof. Alicję Folwarczny. Uczestnicy zajmują się wykrywaniem związków organicznych w produktach pokarmowych. W pierwszej kolejności badane były białka. Przedstawiana była ich budowa, struktura oraz funkcje jakie pełnią w organizmie. Następnie wykrywano je w pożywieniu stosując reakcję biuretową /roztwór siarczanu (VI) miedzi (II) i wodorotlenku sodu, który w obecności odpowiednich protein zmienia barwę z jasnoniebieskiej na intensywny fiolet/ oraz reakcję ksantoproteinową /kwas azotowy (V) sprawia, że białko ścina się i trwałe zabarwia się na żółto/.

W następnej kolejności uczestnicy projektu skupiali się na sacharydach. Za pomocą jodyny wykrywali skrobię w najróżniejszych produktach spożywczych, badali też zawartość glukozy za pomocą reakcji Trommera. Dodatkową atrakcją była próba lustra srebrnego, podczas której powstaje srebro metaliczne osadzające się w postaci lustrzanej powłoki na szklanej powierzchni naczynia reakcyjnego.

Omawiane były również tłuszcze. W ramach zajęć wykrywaliśmy tłuszcze w produktach żywnościowych, badaliśmy rozpuszczalność tłuszczy w rożnych rozpuszczalnikach, wykonaliśmy reakcję zmydlania tłuszczu i próbę akroleinową.

Zajęcia praktyczne z chemii są niemałą atrakcją dla uczestników projektu. Dodatkowe godziny pozwalają poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania - wszystko to poprzez zabawę.

MA
© LO Gilowice