Doświadczenia chemiczne w Pałacu Młodzieży

Doświadczenia w Pałacu Młodzieży 05.01.10r. odbył się kolejny wyjazd do Pałacu Młodzieży. Tym razem przeprowadzaliśmy doświadczenia na alkoholach. Postanowiłysmy zapytać uczennice, biorące udział w doświadczeniach, co im się najbardziej podobało.

Kasia:
„Najciekawsze było doświadczenie, w którym zaobserwowałam roztwarzanie się KMnO4 pod wpływem kwasu i denaturatu. W cylindrze pojawiły się 2 różnokolorowe fazy (żółta i fioletowa), na granicy których przeskakiwały iskry.”

Ania:
„Najbardziej podobało mi się doświadczenie z sodem, który ‘biegał’ po alkoholu.”

Joanna:
„Najciekawszym doświadczeniem było podpalanie chusteczki nasiąkniętej wcześniej sporządzonym roztworem alkoholu. Chusteczka paliła się ale nie spłonęła:).”

Trzeba zauważyć, że w chemii nie zawsze każde doświadczenie wykonamy z łatwością. Należy być precyzyjnym i mieć właściwie wymierzone odczynniki. Tym razem wykonywałyśmy dosyć trudne doświadczenia na alkoholach. W chwili, gdy pan Adam powiedział: "Musicie ostrożnie, bardzo dokładnie po ściance zlewki wlać denaturat do kwasu. Nie za szybko, ale i nie za wolno", zadanie zdawało się być nierealnym do zrobienia. Jednak jak się okazało każdej parze dziewcząt wyszło znakomicie. I tak było z następnymi próbami. Wykonywałyśmy zadania najtrudniejsze, a zarazem najciekawsze ze wszystkich dotąd.

Przygotowanie:
Magda i Aneta
© LO Gilowice